wensink-over-ons-jaarverslag-hero-mobiel

Jaarverslag

Nu werken aan de toekomst van morgen

Jaarverslag Wensink

De afgelopen jaren hebben we stevig ingezet op de groei van ons bedrijf. Terug kunnen en willen we ook niet! Ons bedrijf heeft 'het moment van de waarheid' bereikt. Het gaat er niet langer om wàt we maken of verkopen ... Het gaat erom wat we mógelijk maken voor onze klanten: 'zorgeloos onderweg' zijn. Wensink evolueert van autobedrijf naar een bedrijf dat mensen van A naar B brengt op alle denkbare manieren met alle gewenste comfort. Wensink belooft 'mobility as a service!'

Daarom vindt u in het jaarverslag van 2023 niet alleen het meerjarenoverzicht, het bestuursverslag, de jaarrekening van 2023 en overige gegevens zoals een controleverklaring van de onafhankelijke accountant.