subsidies-elektrisch-rijden-hero-mobiel

Subsidie elektrische auto

Welke subsidies zijn er voor elektrische voertuigen?

Welke subsidies zijn er voor elektrische voertuigen?

Wanneer u een nieuwe of gebruikte elektrische personenauto of bedrijfswagen aanschaft komt u in de meeste gevallen in aanmerking voor een subsidieregeling. Als koper kunt u hierbij profiteren van verschillende subsidies.

In dit artikel vindt u onder andere de volgende subsidies:

 1. Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP);
 2. Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA);
 3. Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET);
 4. Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil);
 5. Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH);
 6. Lokale subsidies.

Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP)

Als particuliere koper kunt u vanaf 9 januari 2024 weer subsidie aanvragen voor zowel nieuwe als gebruikte elektrische personenauto's (koop en lease). Wel is het van noodzaak dat het voertuig op of na 1 januari 2024 is geregistreerd op uw naam.

In de periode 2020 tot en met 2024 wordt er jaarlijks een subsidiebudget vrijgesteld voor particulieren die een nieuwe of gebruikte elektrische personenauto aanschaffen. De Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) houdt in dat u jaarlijks aanspraak kan maken op een subsidie voor een volledig elektrische personenauto waarbij de koop- of leaseovereenkomst in datzelfde jaar is afgesloten.

Om een aanvraag tot de SEPP-regeling te doen hoeft u niet te wachten totdat het voertuig op uw naam staat of geleverd is, dit kunt u al eerder aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling zijn logischerwijs bepaalde voorwaarden aan verbonden. Uw elektrische personenauto moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Een 100% elektrische personenauto met een actieradius van minstens 120 kilometer.
 • Het specifieke voertuig dient een geregistreerde catalogusprijs te hebben die ligt tussen de € 12.000 en € 45.000. Hierbij is de registratie van de catalogusprijs in het kentekenregister (RDW) leidend.
 • Het voertuig dient als volledig elektrische personenauto geproduceerd te zijn. Voertuigen die zijn omgebouwd tot een elektrische auto komen niet in aanmerking.
 • Het voertuig mag niet eerder dan 1 januari van het specifieke kalenderjaar op uw naam geregistreerd zijn.
Wat zijn de subsidiebedragen?

Vanaf 2024 geldt een te ontvangen subsidiebedrag voor gebruikte elektrische auto’s € 2.000 terwijl nieuwe elektrische auto’s een bedrag van € 2.950 ontvangen. Hierbij wordt er geen verdere onderscheid gemaakt of u uw voertuig privé aanschaft of door middel van een leaseovereenkomst. Wel is het van noodzaak dat de overeenkomst na 1 januari 2024 is afgesloten.

Welke auto's komen in aanmerking voor de SEPP-regeling?

Niet elke elektrische auto komt in aanmerking voor de SEPP-subsidie. Momenteel voldoen de volgende elektrische auto's van Wensink aan de voorwaarden.

Op zoek naar een ander elektrisch merk of model?

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

Let op: Per 10 juli is het subsidieplafond voor de SEBA bereikt. Hierdoor is het niet meer mogelijk om een aanvraag te doen. Dit betekent ook dat er vanaf 2025 geen nieuwe subsidies meer zullen worden toegekend voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA).

Als ondernemer kunt u vanaf 23 april 2024 weer subsidie aanvragen voor elektrische of emissievrije bedrijfswagen. 

In de periode van 15 maart 2021 tot en met 31 december 2024 wordt er jaarlijks een subsidiebudget vrijgesteld voor ondernemers en non-profitinstellingen die een nieuwe elektrische bedrijfswagen aanschaffen. Hierbij is er een belangrijk onderscheidt gemaakt voor de subsidieregeling tussen voertuigcategorie N1 en N2.

 • N1: lichte bedrijfsauto met een toegestane maximummassa van ten hoogste 3.500 kg
 • N2: zware bedrijfsauto met een toegestane maximummassa van ten hoogste 4.250 kg

Om een aanvraag tot de SEBA-regeling te doen hoeft u niet te wachten totdat het voertuig op uw naam staat of geleverd is, dit kunt u al eerder aanvragen.

Handig voor u om te weten, u kunt de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) combineren met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Zo profiteert u zakelijk van een nog aantrekkelijkere investering in uw elektrische bedrijfswagen.

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling zijn logischerwijs bepaalde voorwaarden aan verbonden. Uw elektrische bedrijfsauto moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Voertuigcategorie N1: Een 100% elektrische bedrijfswagen met een actieradius van minimaal 100 kilometer (WLTP).
 • Voertuigcategorie N1: Netto catalogusprijs van € 20.000 of hoger (prijs exclusief btw, inclusief bpm en opties die zijn aangebracht voor afgifte kenteken).
 • Voertuigcategorie N2: Een 100% elektrische bedrijfswagen zonder minimale actieradius
 • Voertuigcategorie N2: Verkoopprijs exclusief btw van € 20.000 of hoger.
Wat zijn de subsidiebedragen?
 • Voor voertuigcategorie N1 geldt een te ontvangen subsidie van 10% van de netto catalogusprijs (exclusief btw, inclusief bpm plus opties aangebracht voor afgifte kenteken) tot een maximum van € 5.000. Kleine ondernemingen en non-profitinstellingen profiteren zelfs van een subsidie van 12%.
 • Voor voertuigcategorie N2 geldt een te ontvangen subsidie van 10% van de verkoopprijs zonder btw zoals in de overeenkomst staat, met een maximum van € 5.000 voor iedere bedrijfsauto. Kleine ondernemingen en non-profitinstellingen profiteren zelfs van een subsidie van 12%.

Belangrijk om te weten is dat er jaarlijks een maximum budget is vrijgesteld aan deze regeling waardoor het mogelijk kan zijn dat in het 1e kwartaal van het betreffende jaar de volledige subsidie al vergeven is.

Let op: alleen nieuwe bedrijfsauto's komen in aanmerking tot de subsidieregeling. Dit houdt in dat wanneer een voertuig eerder is geregistreerd, maar wel een kilometerstrand bezit die als 'nieuw' gekenmerkt kan worden u helaas geen aanspraak kan maken op de SEBA-regeling.

Welke auto's komen in aanmerking voor de SEBA-regeling?

Momenteel voldoen de volgende elektrische auto's van Wensink aan de voorwaarden.

Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET)

In de periode van 9 mei 2022 tot 31 december 2030 wordt er jaarlijks een subsidiebudget vrijgesteld voor bedrijven die een emissievrije truck gaan aanschaffen. Dit met de reden om de milieu- en klimaatdoelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor 2030. De maximale subsidiesteun van de Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET) kan hierbij oplopen tot wel 37% van de aanschafwaarde voor kleine bedrijven die emissievrije N3 trekker-opleggercombinatie aanschaffen.

Wat zijn de subsidiebedragen van de AanZET-regeling?

Concreet zijn de volgende subsidies mogelijk voor de emissievrije trucks bij een grote, middelgrote en kleine onderneming:

VoertuigtypeGrote
onderneming
 Middelgrote
onderneming
 Kleine
onderneming
 
 Steunpercentage Tot een maximum vanSteunpercentage Tot een maximum vanSteunpercentage Tot een maximum van
N212,5%€17.80019,0%€ 26.80025,0%€ 35.700
N3 bakwagen-
chassis
15,0%€ 43.60021,5%€ 63.70028,5%€ 84.000
N3 trekker-
opleggercombinatie 
20,0%€ 72.70028,5% € 102.30037,0%€ 131.900

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de
Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Voor ondernemers die een elektrisch voertuig gaan aanschaffen en dus investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen (en technieken) is het mogelijk om middels de milieu-investeringsaftrek (MIA) uw fiscale winst te verlagen. Deze aftrek kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag die in mindering gebracht kan worden op de fiscale winst van uw onderneming.

Daarnaast is het mogelijk om middels de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) de investering van uw elektrische bedrijfsauto op een willekeurig moment af te schrijven. Wel is het zo dat de willekeurige afschrijving zich beperkt tot 75%. Concreet houdt dit in dat een willekeurige afschrijving ervoor kan zorgen dat de fiscale winst sneller verminderd wat leidt tot een mindere belasting die u hoeft te betalen in het boekjaar.

De MIA\Vamil regeling – welke vaak worden gecombineerd –  geldt voor alle ondernemers (incl. overheidsorganisaties, stichtingen en verenigingen) die een belastingplicht hebben wat betreft inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Handig voor u om te weten, u kunt de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) samen combineren met de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). Zo profiteert u zakelijk van een nog aantrekkelijkere investering in uw elektrische bedrijfswagen.

Wat is mijn voordeel met de MIA\Vamil regeling aan de hand van een rekenvoorbeeld?

Om u een concreet voorbeeld te geven wat uw voordeel kan zijn met de MIA\Vamil regeling laten wij u graag een rekenvoorbeeld zien. Binnen dit rekenvoorbeeld zijn de volgende gegevens als voorbeeld gebruikt.

 • U investeert voor € 66.0001 in een elektrisch voertuig (milieuvriendelijk bedrijfsmiddel);
 • Het milieuvriendelijk bedrijfsmiddel staat met lettercode G (elektrische bestelwagen) op de Milieulijst 2022;
 • Uw fiscale winst bedraagt na de gebruikelijke afschrijving € 70.000;
 • U betaalt 25% belasting over de fiscale winst van uw bedrijf.
Aftrek volgens code G is€ 55.000 x 45%€ 24.750 
Fiscale winst€ 70.000 - € 24.750€ 45.250 
Belasting zonder MIA€ 70.000 x 25% € 17.500 
Belasting met MIA€ 45.250 x 25%€ 11.312 
Fiscaal voordeel€ 17.500 - € 11.312 € 6.187

1 Met de MIA\Vamil kan u geen aftrek verkrijgen over de eerste € 11.000. Naar aanleiding van het bovenstaande rekenvoorbeeld resulteert dit dat u € 55.000 in aanmerking kan laten komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA).

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH)

In de periode van 24 januari 2022 tot en met 30 september 2023 beschikken Verenigingen van Eigenaars (VVE's), woonverenigingen en wooncoöperaties met een eigenparkeergelegenheid de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor de advieskosten die worden gemaakt bij het aanleggen 1 of meer oplaadpunten. Hierbij is het van belang dat de adviezen opgesteld zijn na 5 oktober 2021.

Wat is een oplaadpuntenadvies?

Een oplaadpuntenadvies betreft een advies die door een deskundige adviseur is opgesteld én die hierbij staat ingeschreven als deskundige adviseur bij de Kamer van Koophandel (KVK). In dit advies wordt kenbaar gemaakt hoe het oplaadpunt of oplaadpunten gerealiseerd gaan worden voor een parkeergelegenheid.

Wat is het subsidiebedrag?

Met de subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) komen Verenigingen van Eigenaars (VVE's), woonverenigingen en wooncoöperaties met een eigenparkeergelegenheid in aanmerking voor een subsidie voor 75% van de kosten van advisering voor het aanleggen van 1 of meer oplaadpunten met een maximum tot € 1.500.

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling zijn logischerwijs bepaalde voorwaarden aan het oplaadpuntenadvies verbonden. Deze subsidie dient u overigens in te dienen nadat u een oplaadpuntadvies heeft ontvangen. Het advies moet aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

 1. U bent of maakt onderdeel uit van een Verenigingen van Eigenaars (VVE's), woonverenigingen of wooncoöperaties met een eigenparkeergelegenheid.
 2. Een verwachting van de laadbehoefte met een vooruitzicht van ten minste 10 jaar.
 3. Indien de parkeergelegenheid in zijn volledigheid of gedeeltelijk in een gebouw bevindt, dan moet het advies aanbevelingen bevatten voor de bescherming van de brandveiligheid omtrent de realisatie van de oplaadpunten.
 4. Aanbevelingen zijn opgenomen voor de verdeling van kosten van de oplaadpunten tussen de vereniging en de eindgebruikers.
 5. Aanbevelingen waarin de benodigde elektrische aansluitingen en installatie van de oplaadpunten zijn opgenomen. Daarbij zijn in ieder geval de volgende aspecten opgenomen:
  • Ideale verdeling van de beschikbare stroom over de op te laden voertuigen en het laden op optimale momenten;
  • Mogelijkheid om het laden tijdelijk te beperken of volledig af te breken indien het het gebouw overbelast dreigt te raken;
  • Borging van de fysieke en digitale veiligheid van de oplaadpunten.
 6. Toelichting op de wet- en regelgeving en de manier waarop die van toepassing is op de aanbevelingen van vooral de bovengenoemde punten 2 en 4.

Lokale subsidies

Naast de landelijke subsidie die de overheid verstrekt om u de overstap te laten maken naar elektrisch rijden geven veel regio en provincies diverse voordelen om u te stimuleren. Zo kunt u in de meeste regio's een gratis laadpaal aanvragen in de openbare ruimte. 

De Wensink nieuwsbrief

Wilt u meer soortgelijke artikelen lezen en als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief, blijf je op de hoogte van alles wat Wensink te bieden heeft en kun je profiteren van aantrekkelijke aanbiedingen en speciale acties.

Veel gestelde vragen

Wat zijn subsidieregelingen voor elektrische personenauto’s particulieren (SEPP)

In de periode 2020 tot en met 2024 wordt er jaarlijks een subsidiebudget vrijgesteld voor particulieren die een nieuwe of gebruikte elektrische personenauto aanschaffen. De Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) houdt in dat u jaarlijks aanspraak kan maken op een subsidie voor een volledig elektrische personenauto waarbij de koop- of leaseovereenkomst in datzelfde jaar is afgesloten.

Wat zijn subsidieregelingen voor emissieloze bedrijfsauto’s (SEBA)?

In de periode van 15 maart 2021 tot en met 31 december 2025 wordt er jaarlijks een subsidiebudget vrijgesteld voor ondernemers en non-profit instellingen die een nieuwe elektrische bedrijfswagen aanschaffen. Hierbij is er een belangrijk onderscheidt gemaakt voor de subsidieregeling tussen voertuigcategorie N1 en N2.

 • N1: lichte bedrijfsauto met een toegestane maximummassa van ten hoogste 3.500 kg
 • N2: zware bedrijfsauto met een toegestane maximummassa van ten hoogste 4.250 kg
Wat is aanschafsubsidie zero-emissie trucks (AanZET)?

In de periode van 1 juni 2022 tot 31 december 2030 wordt er jaarlijks een subsidiebudget vrijgesteld voor bedrijven die een emissievrije truck gaan aanschaffen. Dit met de reden om de milieu- en klimaatdoelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor 2030. De maximale subsidiesteun van de Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET) kan hierbij oplopen tot wel 37% van de aanschafwaarde voor kleine bedrijven die emissievrije N3 trekker-opleggercombinatie aanschaffen.

Wat is subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH)?

In de periode van 24 januari 2022 tot en met 30 september 2023 beschikken Verenigingen van Eigenaars (VVE's), woonverenigingen en wooncoöperaties met een eigenparkeergelegenheid de mogelijkheid om subsidie te aan te vragen voor de advieskosten die worden gemaakt bij het aanleggen 1 of meer oplaadpunten. Hierbij is het van belang dat de adviezen opgesteld zijn ná 5 oktober 2021.