fuso-ecanter-ze-emissie-zone-hero-mobile

Zero-emissie zones voor vracht- en bestelauto's

Wat is een ZE-zone en vanaf wanneer gaat het gelden?

Wat is een Zero-emmisie zone?

Een Zero-emissie zone is voor het stadslogistiek. Hier valt bijvoorbeeld onder kleding, eten en pakketjes. Goederenverkeer mogen hier vanaf een bepaalde datum* alleen uitstootvrij rondrijden. Het goederenvervoer mag dan niet meer op diesel of benzine rijden, alleen nog elektrisch of op waterstof. Alle ondernemers met een bestelbus of vrachtwagen moet er voor zorgen dat het vervoermiddel zero-emissie is, anders mag u de zone niet in met uw voertuig.

Voor wie gelden de ZE-zones?

De zero-emissiezones gelden alleen voor vracht- en bestelauto’s. Het is nog niet bekend op welk termijn de voertuigencategorieën worden uitgebreid met bijvoorbeeld taxi's en touringcars. Op termijn wordt er overwogen of de personenauto's ook hier aan toe worden gevoegd. 

Wanneer is de inwerking van de zero-emissiezone?

Dit gaat gelden vanaf 1 januari 2025. Gemeenten zijn zelf vrij om te bepalen of ze de zero-emissiezone inzetten naast, in plaats van of los van een milieuzone.

Wat wordt de omvang grootte van de zero-emissiezone?

Het worden ‘middelgrote zones. Dit houdt in dat minimaal het centrum (de binnenstad en/of het centrale winkelgebied) met de omliggende wijken. Gemeenten mogen zelf bepalen waar een zero-emissiezone komt en wat de omvang is.

ze-emmissie-bedrijfswagen-slide-1

Waarom zijn er zero-emissiezones?

In 2030 moet de CO2-uitstoot met 49% verminderd zijn volgens het Nederlandse Klimaatakkoord. De steden gaan vanaf 2025 een zero-emissiezone door het hele land instellen, omdat bestelwagens en vrachtauto’s zorgen voor een derde van de CO2-emissie in Nederland.

Onderdeel van het Klimaatakkoord van Parijs is dat in 2050 al het logistiek vervoer uitstootvrij is. De ZE-zones zijn een soort overvang naar een volledige uitstootvrij vervoersysteem. Na 2050 zijn de ze-zones dus niet meer nodig.

Gehele ontzorging

Persoonlijk contact

5 vestigingen, altijd dichtbij

De koffie staat altijd klaar!

*per 1 januari 2025