lease-berijders-gegevens-hero-mobiel

Gegevens wijzigen

Laat het ons weten! Zo kunnen we uw gegevens snel aanpassen. 

Gegevens wijzigen of uw contract vroegtijdig beëindigen

Wilt u uw gegevens wijzigen of uw Private Lease contract vroegtijdig opzeggen? Vul dan via de buttons hieronder uw gegevens in. We verwerken de gewijzigde informatie of uw verzoek tot de beëindiging van uw contract zo snel mogelijk. Gaat u verhuizen of veranderen uw (contact)gegevens? Laat het ons weten! Zo kunnen we uw gegevens snel aanpassen. 

Vroegtijdig beëindigen contact

Wilt u uw Private Lease contract beëindigen voordat de officiële contractduur is verstreken? U kunt de leaseovereenkomst binnen de eerste 12 maanden van de leaseperiode schriftelijk opzeggen. In dit geval bent u over de resterende maanden van het eerste jaar 100% van de termijnbedragen verschuldigd. Over de resterende maanden na het eerste jaar geldt de opzegvergoeding als omschreven in artikel 47 uit de Algemene Keurmerk Voorwaarden en de aanvulling op artikel 47 hieronder beschreven. Wilt u uw contract vroegtijdig opzeggen? Vul het formulier in via onderstaande button.

Rekenvoorbeeld vaste opzeggingsvergoeding:

Het vaste percentage is 50%. Het termijnbedrag is € 200,-. De overeengekomen leaseperiode is 36 maanden. U zegt op tegen het begin van de 25e maand. Zonder de opzegging zou u aan termijnbedragen nog 12 maanden x € 200,- = € 2.400,- moeten betalen. De opzeggingsvergoeding bedraagt dus 50% van € 2.400,- is € 1.200,-.


Rekenvoorbeeld maximale opzeggingsvergoeding:

Wanneer u bij aanvang van de overeenkomst direct een looptijd van 24 maanden gekozen zou hebben was het termijnbedrag € 280,- geweest. Conform het maximum plafond mag de opzeggingsvergoeding maximaal (€ 280,- - € 200,-) x 24 = € 1.920,- zijn. 

U kunt ook per brief opzeggen. Richt uw brief dan aan Wensink Lease, Holsteinstraat 2, 8028 RT Zwolle.

Aanvullende informatie

We kunnen ons voorstellen dat het vroegtijdig beëindigen van een Private Lease contract veel vragen met zich mee kan brengen. Daarom hebben we met de grootste zorg een document samengesteld waarin u het antwoord vindt op veel gestelde vragen. Informatie over de opzeggingsvergoeding en de inname van het voertuig.  

lease-berijders-gegevens-slider

Geef hier uw wijzigingen door

Uw oude gegevens

Uw nieuwe gegevens